donderdag 11 februari 2016

Accent circonflexe

Hoe zuidelijker je in de wereld komt, hoe chauvinistischer de bevolking is. Hier in Nederland merk je dat al bij de provincies onder de rivieren waarvan de mensen over het algemeen erg aan hun gebruiken en gewoontes gehecht zijn en wat meewarig naar de 'noorderlingen' kijken. Ik bedoel natuurlijk niet de 'Nederland-voor-de-Nederlanders mensen, dat is van een heel andere orde en daar wenst geen weldenkend mens zich mee te associëren.

Fransen zijn vaak erg trots op hun land, gewoontes, gebruiken en prestaties, daar waar wij nog wel eens zeggen bij een verrichting met goed gevolg van een landgenoot "nou wat goed zeg en dat voor een Nederlander", zal men dat in Frankrijk niet snel doen, het is een Fransman of Française dus is de prestatie zoals verwacht gewoon goed. 

Nu is er al in 1990 een spelhervorming doorgevoerd in de Franse taal, zelfs goedgekeurd door de Académie Française, maar men weigert het gewoon te aanvaarden. Zodat sommige uitgevers van studieboeken de nieuwe regels doorvoeren en anderen juist niet. Naast wat spellingaanpassingen is het het verdwijnen van het accent circonflexe (^) wat de meeste tegenstand oproept. Maar na de invoering 26 jaar geleden, zal het accent komend studiejaar uit de schoolboeken verdwijnen. Ruim 2400 woorden zullen dan worden veranderd. Veel Fransen zien dat als het begin van de ineenstorting van hun 'welbespraakte taal'. 

Op sociale netwerken verenigen tegenstanders van de hervorming zich met de hashtag #jesuisaccentcirconflexe. Ook het bedrijfsleven geeft aan dat in sollicitatiebrieven het accent gewoon wordt gehandhaafd. Mijn kennis van de Franse taal is vrijwel niet aanwezig, dus heb ik niet een duidelijke uiteenzetting klaar waarom het wel of niet zou moeten. Wikipedia zegt dit over het accent circonflexe:

In het Frans wijst een accent circonflexe er vaak op dat er vroeger na die klinker een s stond, dit meestal voor een t. In sommige Franstalige gebieden, bv. Frans-Guyana, wordt soms de oude vorm nog gebruikt. Is de klinker beklemtoond, dan wordt hij in het algemeen wat langer uitgesproken.

Ik denk dat het voor de uitspraak het accent niet heel erg nodig meer is, maar die veronderstelling zou me zomaar een levenslang verbod ooit nog naar Frankrijk te mogen reizen opleveren, dus laat ik het maar bij dit blogje als klein nieuwsfeitje.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten