zondag 12 juni 2016

Dat komt hier maar de boel opvreten

De mensen met wie ik intensief omga hebben een genuanceerde en relativerende kijk op de wereld in het algemeen en op het vluchtelingenprobleem in het bijzonder. Grappig om te merken dat je op een organische manier naar degenen toe gedreven wordt die voor een groot deel op dezelfde wijze in het leven staan. Dat neemt niet weg dat je ongewild ook geconfronteerd wordt met mensen die er heel andere ideeën op na houden, dat is inherent aan een democratie. Partijen met een racistische grondslag als PVV en Denk kunnen daardoor hier gewoon bestaansrecht hebben.

Om het bij de vluchtelingen te houden, zie ik op tv en op internetfora mensen, veelal uit de onderste regionen van de samenleving, die niet gehinderd door enige kennis van zaken en louter op onderbuikgevoelens hun mening verkondigen. Omdat hun vocabulaire ontoereikend is, is die mening doorspekt met scheldwoorden en ziektes om hun onvermogen zich genuanceerd uit te drukken kracht bij te zetten. Wat je uit die woordenbrij kunt destilleren is dat men van mening is dat álle vluchtelingen gelukszoekers zijn en zodra ze één voet over de grens met Nederland hebben gezet volledig in de watten worden gelegd.

Wat krijgen ze dan allemaal? Allereerst is er een verschil tussen noodopvang en een asielzoekerscentrum. Vluchtelingen die ons land binnenkomen komen terecht in een noodopvang, zij krijgen alleen onderdak en drie maaltijden per dag. Verder niets. Vluchtelingen die in een asielzoekerscentrum zitten en aan hun procedure zijn begonnen hebben recht op meer:

Azc waar asielzoekers zelf voor hun eten moeten zorgen:

GROOTTE HUISHOUDENGELD PER VOLWASSENE P.W.GELD PER KIND (JONGER DAN 18 JAAR) P.W.
1 of 2 mensen€44,60€34,86
3 mensen€37,07€28,93
4 of meer mensen€33,05€25,80

Azc waar asielzoekers elke dag avondeten krijgen:

GROOTTE HUISHOUDENGELD PER VOLWASSENE P.W.GELD PER KIND (JONGER DAN 18 JAAR) P.W.
1 of 2 mensen€27,72€19,11
3 mensen€23,01€15,86
4 of meer mensen€20,51€14,14
Naast geld voor eten krijgen ze ook €12,95 per week om uit te geven aan kleding of speelgoed. Asielzoekers krijgen van het COA een bankrekening waar dat geld elke week op wordt gestort. Heeft een vluchteling nog eigen kapitaal, dan krijgt hij minder van de overheid. Tot slot krijgen asielzoekers die een woning hebben gekregen een lening om spullen als een bed, tafel, stoelen en koelkast te kopen. Het is niet veel, maar als recentelijk uitkeringsgerechtigde heb ik voor mijn dagelijkse onderhoud niet veel meer,  het is te doen.

Na zes maanden in de asielprocedure mag een asielzoeker werken. Maximaal 24 weken van 40 uur. Een deel van het salaris gaat terug naar het asielzoekerscentrum. Per week mag een asielzoeker maximaal €14,- bijverdienen met werkzaamheden en klusjes in de centra.

Kinderen moeten, omdat ze leerplichtig zijn, naar school toe. Eerst komen ze in een internationale klas terecht totdat hun Nederlands goed genoeg is om met de normale lessen mee te doen. Oudere asielzoekers krijgen taallessen, cursussen en worden begeleid in hun zoektocht naar werk.

Een asielzoeker heeft vrijwel dezelfde basisverzekering als iedere Nederlander met een basisverzekering. Huisartsenbezoek en kraamzorg worden vergoed. Hulp bij stoppen met roken dan weer niet.  Een bezoekje aan een dokter is voor hen niet zo makkelijk als voor ons. Er zijn een aantal zorgverleners aangewezen, speciaal voor asielzoekers. Wil een asielzoeker naar een specialist toe, dan moet hij of zij eerst toestemming vragen, want er wordt altijd gecheckt of de zorg wel echt nodig is.

Asielzoekers moeten zich regelmatig melden bij de vreemdelingenpolitie en het COA. Ze moeten zich binnen een half jaar inschrijven bij de gemeente waar ze wonen. Ook moeten ze zich houden aan de huisregels van de asielzoekerscentra.

Sommige vluchtelingen zelf vinden dat ze wel wat meer mogen krijgen, anderen zeggen dat het juist met minder kan of zelfs moet. Ik denk dat deze mensen die vaak traumatische ervaringen hebben meegemaakt rust en regelmaat nodig hebben, nou vooruit reinheid er ook maar bij om het oudhollandsch te houden. Bovendien denk ik dat een vriendelijke geïnteresseerde houding van ons te prefereren is boven het aanbrengen van varkenskoppen bij de centra, te pas en te onpas roepen dat ergens een piemel in moet, kortom neanderthaler gedrag van onderontwikkelden waarmee ze noch deze groep mensen noch zichzelf een dienst bewijzen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten