vrijdag 10 juni 2016

Overvalaanvalsplan

In het lokale krantje las ik dat de organisatie waarbij ik zo'n twee maanden geleden had gesolliciteerd als vrijwilliger, zonder mij tot nog toe te hebben beantwoord, nog steeds op zoek is naar vrijwilligers. Voor een kort moment voelde ik me als de hoer die in het achteraf steegje van het rode licht district zichzelf, zonder gebruik van de door de clientèle zo verfoeide preservatieven, voor €7,50 aanbiedt en dan toch voorbij gelopen wordt. Van mijn gratis aangeboden diensten wenst men kennelijk geen gebruik te maken, ook een 'bedankt maar helaas' antwoord kon er niet vanaf. Incasseren. Wees de grotere persoon. Hun verlies, niet het mijne. Graag of niet. Van je af laten glijden. Adem in, adem uit.

Verderop in de krant lees ik iets waardoor ik het voorgaande alweer ben vergeten. In het zo lommerrijke, vriendelijke, rustige, bijna dorpse Capelle blijkt dat er in 2015 wekelijks een (straat)roofoverval heeft plaatsgevonden. Het Capelse college pikt het niet langer, en het terugdringen van deze overvallen is uitgeroepen tot nieuw speerpunt. Er wordt een aanvalsplan opgesteld waarin alle veiligheidsdisciplines intensiever gaan samenwerken. De burgemeester en de wethouder veiligheid slaan de handen ineen.

Het blijken met regelmaat jongeren te zijn die die overvallen plegen. Het overvalaanvalsplan moet breed en intensief zijn. Er moet voorlichting gegeven gaan worden, maar dat niet alleen. De daders krijgen een persoonsgerichte aanpak die Capelle ontwikkelt met zorg- en justitiepartners. De aanpak moet dus naar een hoger niveau gebracht worden. Er worden niet alleen duidelijke afspraken gemaakt met de daders, maar men wil ze ook intensief in de gaten gaan houden. En in het allerergste geval wordt er gekeken of onorthodoxe maatregelen denkbaar zijn.

Het mag wat kosten dus. Fijn dat er bewustwording is en dat er geld, tijd, en man/vrouwkracht in gestoken wordt om de daders op persoonlijk wijze tegemoet te kunnen treden. Nergens lees ik hoe men er over denkt met de slachtoffers om te gaan en of daar ook zo'n heel kostbaar arsenaal aan persoonsgerichte opvang met diverse samenwerkende partners voor beschikbaar zal staan.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten