woensdag 7 december 2016

Bedreigingen

Als politici bedreigd worden, kunnen zij dit aankaarten bij het Team Bedreigde Politici. Ik had geen idee dat zoiets bestond. In 2014 en 2015 zijn daar in totaal 446 meldingen binnengekomen. Er is ook onderzoek gedaan naar het profiel van mensen die politici bedreigen, en er zijn grofweg 4 soorten uit gekomen:

  • Jongeren. Veelal minderjarigen en vooral via social media
  • Gefrustreerden. Deze groep is ergens gefrustreerd over. Uit huis gezet of i.d.
  • Verwarden. Mensen met psychologische problemen
  • Gefrustreerde én verwarde mensen. De gevaarlijkste groep. Zij hebben de grootste neiging om daadwerkelijk tot handelen over te gaan.
Het is politici altijd aangeraden de bedreigingen stil te houden, tot gisteren Alexander Pechtold van D66 die stilte verbrak. Hij vertelde dat hij minstens 25 keer aangifte heeft gedaan van bedreigingen in de afgelopen jaren. "Maar het voelt als zinloos routinewerk waar niets mee gebeurt" zo zei hij.

Ik vind het heel goed dat Alexander naar voren is gestapt. Het wordt nu al heel gewoon gevonden dat Geert Wilders en sinds kort ook Sylvana Simons doodsbedreigingen ontvangen, en dus beveiligd moeten worden, maar het is niet gewoon. (Doods)bedreigingen zijn niet gewoon, voor niemand, ook niet voor een politicus. Naast Geert, Sylvana en Alexander blijken veel meer politici op reguliere basis met de dood bedreigd te worden. Ik vind dat echt onacceptabel, dit is op geen enkele wijze goed te praten.

Wees het oneens met ze, ventileer het als je dat wilt, en als je vocabulaire niet toereikend is en je om die reden in het dagelijks leven ook om de drie woorden er een scheldwoord tussendoor gooit om je überhaupt te kunnen uitdrukken, in godsnaam dan maar zo, maar never nooit iemand bedreigen. Hoe jong, gefrustreerd of verward je ook bent, ik ben van mening dat het uiten van (doods)bedreigingen consequenties moet hebben en niet moet worden weggezet, zoals in dit geval, als 'risico van het vak', zeker niet als het om doodsbedreigingen gaat.

Alexander Pechtold.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten