zaterdag 29 juli 2017

Een land in verwarring

Democratie is de wil van het volk, maar dat kun je natuurlijk ook een beetje sturen. Voordat wij in maart naar de stembus konden gaan werd al duidelijk gemaakt dat geen van de andere partijen met de PVV wensten te gaan regeren en nu ze toch bezig waren werden er van links tot rechts andere samenwerkingsverbanden ook uitgesloten of op z'n minst voor zeer onwaarschijnlijk gehouden. Zoek het dan zelf uit, zou je zeggen, dan stemmen we niet. De uiteindelijke uitslag was iets om vraagtekens bij de geestelijke gesteldheid van de burgers van dit land te zetten. De partij die het meest in het nieuws was vanwege leugens, zelfverrijking en diverse andere frauduleuze handelingen waardoor er zowel op landelijk als lokaal niveau al dan niet gedwongen opgestapt moest worden werd de grootste partij met de vermaledijde PVV als tweede. Ik vind zulks hilarisch! Het afschrikwekkende voorbeeld van de brexit in het Verenigd Koninkrijk geeft al aan dat het gepeupel echt belangrijke keuzes met de onderbuik maakt. Dat was niet echt een werkbare situatie, en nu 3 formateurs verder is er nog steeds geen regering en zitten we met een worst case scenario van een mogelijke rechtse regering met de bijbel en zijn we al zo diep gezonken dat al onze hoop is gericht op Alexander Pechtold van D66 dat hij de stekker er op enig moment zal uittrekken.

Een land in verwarring dus, wat deze week nog maar eens duidelijk werd toen de gristenfundamentalist Kees van der Staaij van de SGP uit zijn mond liet optekenen in een Amerikaanse krant dat de dokters in Nederland patiënten vermoorden. Ik zat met een bijna huilende God op de bank, toen ik er aan dacht dat de SGP fout was in de oorlog (God strafte Joden met de Tweede Wereldoorlog volgens SGP oprichter Kersten) zodat Kees en de zijnen, mocht het ooit weer zover komen, meteen moeten worden opgepakt vanwege kans op herhaling van heulen met de vijand.

Het amateuristisch aandoenlijke filmpje van SIRE over of jongens nog wel jongens kunnen en mogen zijn werd meteen overbodig toen de gemeente Amsterdam kenbaar maakte voortaan genderneutraal taalgebruik te gaan bezigen. Jongens worden nu gewoon mensen, meisjes trouwens ook, euh, iedereen dus eigenlijk. Dat waren we al, maar er zijn genderneutrale mensen die zich noch man noch vrouw voelen en ook niet als zodanig willen worden aangesproken. Een aanspreekvorm als 'Geachte dames en heren' snijdt hen dus door de ziel. Overgevoelig? Ik ben geneigd te vinden van wel, maar ik weet niet hoe het is om je enkel een soort entiteit te voelen, vaak kunnen ze het zelf ook nauwelijks verwoorden en worstelen er mee, maar ze willen in basis dat alle kenmerken van hun sekse nergens beschreven staan, dus niet op paspoorten en andere identiteitspapieren. Bovendien willen ze i.p.v. met 'hij' of 'zij' met 'hen' worden aangeduid (ik verzin dit niet).

Maar ja, willen alle inwoners van Amsterdam worden aangesproken met het voorgestelde 'Amsterdammer'? Ik denk van niet, want niet iedereen voelt zich Amsterdammer, net zoals sommige mannen en vrouwen zich geen van beide voelen en zo niet wensen te worden aan gesproken. Ik woon in Capelle en ben dus Capellenaar, maar vóel ik me ook Capellenaar? Nee, ik voel me geen Capellenaar meer inwoner van Capelle en dat is een wezenlijk verschil. Net zoals mannen en vrouwen die zich genderneutraal voelen wel man of vrouw zijn, maar zo niet gezien willen worden.

Ik vind dat nu we hiermee aan de gang gaan het meteen goed moeten regelen. De NS die juichend hierop meelift, mede ook naar aanleiding van de Londense metro, moet beseffen dat de term 'reizigers' veel te beperkt is. Groepen forensen zijn dan wel reizigers, maar voelen ze zich ook zo? Willen ze niet liever als forensen aangesproken worden? Of mensen die door wat voor reden dan ook gedwongen zijn met de trein te gaan in plaats van met het vervoermiddel van hun eerste keuze, is de term 'reiziger' dan niet een klap in het toch al getraumatiseerde gezicht? En dan de feministes van de tweede feministische golf, die hebben gestreden voor hun vrouwzijn, betekent de mannelijk aandoende term 'reizigers' niet dat toch de superioriteit van mannen weer de overhand gaat nemen en zullen ze strijden dat 'reizigsters' ook zal worden gebezigd? Zullen zij de borsten op de buik laten hangen en opnieuw hun bh's gaan verbranden om hier aandacht voor te vragen?

Het land is in verwarring en dit is nog niet alles, het begint pas. Of ik de oplossing heb? Jawel hoor, gewoon de term die in de Engelse metro's wordt gebruikt waar dit allemaal toe geleid heeft: "Hi everyone!", klinkt vrolijk en....o ja Engels.... De mensen die het schuim in de mondhoeken krijgen van de verengelsing van de Nederlandse taal, daar moeten we natuurlijk óók rekening mee houden. Nee, ik weet het ook niet meer, ben net als het hele land in verwarring. Doe maar wat, ik vind het allemaal best.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten