maandag 30 april 2018

Groen

Toen ik hier 18 jaar geleden kwam wonen was het erg groen. Niet alleen in het miniparkje waar ik vanuit de keuken op kijk en de vijver waarlangs een fietspad door het struweel gaat, wat vanuit de woonkamer te zien is, maar ook bij de entree van het gebouw aan de straatkant. De straat waar ik woon is geen doorgaande weg, waar je met de auto inkomt, moet je er ook weer uit. Toen ik de woning betrok stonden er tientallen bomen en waren er prachtige bosschages gesitueerd. Dat is in de loop der jaren, om onduidelijke redenen, sterk verminderd. Nu is er een duidelijke scheiding wie voor welk groen waar verantwoordelijk is.

Althans voor leken is het niet zo duidelijk, maar het zijn de woningbouw en de gemeente die een soort verdeling hebben gemaakt, en dat luistert zeer nauw. Toen er jaren geleden door een storm een enorme tak van een treurwilg was afgebroken en in de vijver was gevallen en daar de nestende vogels in de weg lag, heb ik de gemeente gebeld om het mede te delen. De eerste vraag was niet: "Wat erg, zijn er geen ongelukken gebeurd?", maar "En waar staat die boom dan?" Op mijn antwoord 'aan de vijver', kwam de wedervraag: "Aan welke kánt van de vijver?" Kortom ik moest zéér gedetailleerd aangeven waar de boom precies stond, want God verhoedde dat ze in actie zouden komen als de boom onder de verantwoording van de woningbouw viel en niet die van hen.

Ik wist dat alles aan de straatkant onder de gemeente valt, maar sinds dit weekend weet ik, na 18 jaar hier wonen, dat alles wat daar met groenvoorziening te maken heeft de verantwoordelijkheid van de woningbouw is. Er lag namelijk een brief in de bus. Ik wist dat het eraan zat te komen, en na enig uitstel gaat het dan toch een aanvang nemen, de riolering in de straat zal worden vervangen, en de grond en het straatwerk zal worden opgehoogd. Dat doet de gemeente natuurlijk, Maar het groen niet en in de brief werd gemeld daar waar ik al bang voor was: de woningbouw zal opdracht gegeven aan een firma om 'al het noodzakelijke groen te verwijderen', zodat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Een hele opsomming wordt in de brief gemeld; 'bomen, hagen en begroeiing die in en nabij de omgeving staan waar opgehoogd wordt en bomen die ziek zijn of dicht aan het einde van de levensduur zitten'. Vanaf 14 mei wordt er begonnen en het zal twee weken duren, daarna gaat de gemeente met de rioleringswerkzaamheden starten.

Maar er is hoop want zo staat er te lezen; 'Nadat de gemeente klaar is met hun werk, zal er een nieuw groenplan komen. Tot die tijd zal het minder groen zijn in de straat'. Er is een mogelijkheid om je als bewoner aan te melden bij Klankbord Groen, om met elkaar te bekijken wat, binnen de budgetten, mogelijk is. Ik heb me daar vanzelfsprekend voor opgegeven.

Voor hen die de begrijpend kunnen lezen staat er in de brief, al dan niet tussen de regels door, belangrijke informatie. Allereerst zijn we nog nooit geïnformeerd over groen wat werd weggehaald, dan waren bomen en struiken gewoon ineens weg, het feit dat het nu wel gebeurd geeft aan dat er naar alle waarschijnlijkheid geen grassprietje blijft staan. 'Minder groen in de straat' zal het grootste understatement zijn sinds dat Noach zei: "Ik geloof dat het een beetje gaat regenen", dit zal de kaalslag worden die alle andere kaalslagen hiervoor in het niet doet verdwijnen. 'Nabij de omgeving van waar wordt opgehoogd' is een rekbaar, ondefinieerbaar begrip, de hele straat wordt namelijk opgehoogd. Bomen worden verwijderd die 'in de weg staan' en en passant worden de zieke en oude bomen ook meteen meegenomen, lees: er blijft geen boom staan. En dan 'binnen de budgetten' geeft aan dat het nieuwe groenplan eigenlijk niets mag kosten. De bewoners mogen zich dus aanmelden om mee te denken, maar er wordt gekeken of er 'mogelijkheden zijn om bewonerswensen mee te nemen in het nieuwe groenplan'. Dat klinkt een beetje als het raadgevend referendum, we horen het u zeggen, maar we doen toch wat we zelf willen.

Maar goed, ik heb dus aangegeven dat ik wil meedenken, ik moest dat doen, omdat ik er voor mezelf alles aan gedaan wil hebben om te proberen de omgeving zo groen mogelijk te houden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten