vrijdag 15 juli 2016

Sta op komediant

In de derde bijeenkomst van de oudere menschen bij het UWV mochten we dus iets vertellen over waar we trots op waren aan de hand van de STARR-methode. Er was iemand aangeschoven van de werkgeverskant, en zij bezat de gave om door heel goed te luisteren naar wat je zei, je competenties er uit te destilleren ook al benoemde je ze niet met zoveel woorden, maar ook vooral wat je niet zei maar wel als een soort lichaamstaal uitstraalde wist ze feilloos te benoemen.

Toen ik mijn grote succesverhaal vertelde over de verhuizing van mijn afdeling wat ik in het blogje gisteren heb beschreven was haar eerste reactie: "Je moet stand-up comedian worden". Over die carrièreswitch had ik zelf voor nog geen moment nagedacht, maar ze bedoelde het dan ook enigszins overdrachtelijk. Ze wilde ermee zeggen dat ik op een leuke manier een verhaal kon vertellen en ze kreeg bijval van mensen uit de groep. Ze vonden het leuk om naar me te luisteren, en dat beschouw ik als een groot compliment. Haar viel op dat zodra ik begon te praten mijn ogen gingen sprankelen en ik met heel mijn mimiek en gebaren in het verhaal zat. Ze vroeg ook meteen: "Ben je eigenwijs?" Eigenwijs is natuurlijk een groot woord, maar in het verhaal was duidelijk dat ik binnen het toelaatbare mijn eigen gang ging, altijd het beste voorhebbend met mijn werkgever en meer nog de klanten. Ik vulde zelf aan dat mijn perfectionisme ook mijn valkuil is. Na ruim 50 jaar weet je wel hoe je zelf in elkaar zit.

Zo was ik ook niet geschokt toen ze, verrast door mijn bruisende vertelkunst, meedeelde dat ik op haar in eerste instantie een afstandelijke, gereserveerde, ja zelfs arrogante indruk maakte. Ik ben het kat-uit-de-boom-kijk type en pas me aan de omgeving waar ik ben aan, daarnaast is het ook een manier om mijn onzekerheid te maskeren. Mij heeft het verbaasd dat deze dame van ons allemaal heel goed onze goede en minder goede eigenschappen in zo'n korte tijd wist te benoemen, dat is echt een gave, en die had ik, bij míjn eerste indruk van háár, niet achter haar gezocht. Die cursus blijft steeds onverwachte dingen naar voren brengen. Misschien moet ik wel iets gaan doen in de richting van presentatie of coaching?
Geen opmerkingen:

Een reactie posten