donderdag 7 juli 2016

Woekeren

Een jaar of 10 geleden bleek dat ik wel drie levensverzekeringen had, en maar één leven, tenminste daar gaan we van uit. Ik had bij uitkering na mijn verscheiden waarschijnlijk een koninklijke uitvaart kunnen hebben met koetsen en paarden en er zou voor de hordes rouwenden een copieus banket aangericht kunnen worden, maar ik koos ervoor om er eens naar te laten kijken.

Één van die verzekeringen was nog door mijn vader afgesloten, en dat was ook de enige verzekering die toen, vroegtijdig, werd uitgekeerd en waar nog enig rendement op was behaald. Het was duidelijk dat mijn vader, die zijn hele arbeidzame leven als boekhouder heeft gewerkt, er verstand van had.  Veel lol had ik er niet aan, ik zat toen midden in wat de geschiedenis is ingegaan als 'Het Smartdebacle', en daar is alles naadloos heengegaan.

Een andere verzekering die ik zelf had afgesloten werd premievrij gemaakt, wat zoveel inhoudt dat de premie stopt, maar het gespaarde blijft staan, en pas uitkeert op de oorspronkelijk daarvoor bestemde datum. De derde behield ik, temeer omdat ik daar de in die tijd door de regering zo gepromote spaarloonregeling op liet storten. Jullie weten nog wel fiscaal aantrekkelijk sparen, maar het bleek een te groot succes, dus werd het in 2012 afgeschaft. Ik heb er toen voor gekozen om het maandelijkse bedrag toch door te sparen, vooral omdat het pensioen wat ik van mijn werkgever in het vooruitzicht had ooit eens reden voor mijn verzekeringsagent was om het overzicht daarvan mee naar kantoor te nemen voor een dolle ochtend met zijn collega's.

En toen bleek opeens dat ik me wat in m'n handen had laten frommelen, de premievrij gemaakte en de andere levensverzekering waren zogenaamde 'beleggingsverzekeringen' en werden ineens bekend als 'woekerpolissen'. Jawel, zij die mij weleens een heldere doordachte geest toe eigenden moeten terugkomen op die conclusie, ik ben er gewoon ingestonken. Ik had ook geen idee, en ik dacht gewoon dat ik spaarde en het voorgespiegelde bedrag als pensioengerechtigde sowieso naast mijn schamele pensioen uitgekeerd zou krijgen.

Nou, we weten nu allemaal dat zulks niet het geval is, en ik had zoiets van laat ook maar, als ik terug krijg wat ik heb ingelegd ben ik al tevreden. Ik ben niet de persoon om deining te maken. Ik was zelf zo dom om er in te trappen. Maar nu is er Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen en die geven een 'helder en kosteloos hersteladvies' door een ervaren en deskundige adviseur. Daar heb ik me nu voor aangemeld en er zal worden gekeken of het product wat ik heb echt heel erg is en er naar een beter alternatief gezocht moet worden of dat het meevalt en ik het beter zo kan laten. Het leek me wel raadzaam om te doen omdat mijn situatie nu toch wel rigoureus veranderd is, van loonslaaf naar werkloze, en ik nu helemaal geen pensioen opbouw. Maar dat die situatie misschien ook wel weer kan veranderen.

Ik heb een heel digitaal vragenformulier ingevuld en op een afgesproken tijdstip zal ik worden gebeld en samen met de adviseur ga ik meekijken op het scherm van mijn laptop. Vervolgens krijg ik het adviesrapport thuis gestuurd met de aanbeveling en onderbouwing. Alles geheel vrijblijvend. Toen aan het eind van het formulier naar voren kwam dat ik 'defensief' ten opzichte van beleggen sta, heb ik wel opgemerkt dat ik dat niet zo'n aardige benaming vond en dat ik mezelf liever typeer als iemand die van 'zekerheid' houdt. Een nuanceverschil.

Een ieder die er net als ik ook in is gelopen raad ik aan op bovenstaande link even te kijken, het is misschien ook wel wat voor jou.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten