donderdag 23 februari 2017

Openbaar lichaam

"U kunt met deze stempas stemmen in alle stemlokalen in uw gemeente of, als u in Caribisch Nederland woont, uw openbaar lichaam". Uw openbaar lichaam. Nu stem ik al vanaf mijn 18e, maar pas nu viel me op dat deze term op de stempas staat. Ik vind het ook een gekke term, roept bij mij wat vunzige associaties op, maar dat kan geheel en al aan mij liggen. Het blijkt een heel gangbare, maar naar mijn idee niet veel gebruikte term te zijn:

Een openbaar lichaam is, in de bestuurlijke indeling van het Koninkrijk der Nederlanden, een overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen.

Onderaan wordt het zelfs ook nog eens genoemd in combinatie met mijn woonplaats. Maar goed, een mens is nooit te oud om iets (bij) te leren. Belangrijker is dat ik mijn stempas binnen heb en dus mag gaan stemmen 15 maart. Inmiddels weet ik ook op welke partij. Normaliter kon ik in het verzorgingshuis bij mij aan de overkant stemmen, maar daar wordt al enige maanden flink in gerenoveerd, dus moet ik uitwijken. In heel Capelle worden er 31 locaties ingericht als stembureau, variërend van zorgcentra en scholen tot kerkelijke instellingen en ontmoetingsruimtes.

Ik ga stemmen in ons gemeentehuis. Ik hoop op mooi weer, want dan kan ik samen met mijn moeder gaan. Ook zij als 90 jarige gaat stemmen, mocht het door weers- of andere omstandigheden niet mogelijk zijn, dan kan ik voor haar stemmen via een volmacht, want mijn credo is: 'iedere stem telt'.
Ik wens iedereen veel wijsheid toe bij de keuze naar waar zijn of haar stem heengaat.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten