zondag 10 januari 2016

De hand bijten die je opvangt

De hele discussie heb ik niet heel erg meegekregen vanwege het feit dat ik het nieuws niet op de voet heb kunnen volgen de afgelopen week, maar de nasleep wel degelijk: Vrouwen zijn door groepen asielzoekers in zowel Keulen als Helsinki aangerand en bestolen. Dat is wat er is gebeurd in de avond en nacht van 31 december naar 1 januari in die steden, maar dat is niet wat er meteen naar buiten kwam, er werd vaag over gedaan door de politie in Keulen.

Ik heb het eerder gezegd en ik zeg het weer: ik hou er erg van als de dingen worden gezegd en weergegeven zoals ze zijn (gebeurd). Maar daar waar het allochtonen, asielzoekers en vluchtelingen betreft moet er plots voorzichtig met de waarheid worden omgesprongen. Ik weet nog dat er uit onderzoeken naar voren kwam dat er in Nederland verhoudingsgewijs meer allochtonen dan autochtonen met justitie in aanraking komen en er dientengevolge zich ook meer allochtonen onder de gedetineerden bevinden. Dat mocht niet zomaar gezegd worden. In godsnaam waarom niet, het ís toch zo?

Inmiddels is de verantwoordelijke politiechef in Keulen op non-actief gesteld. Helaas is dit vreselijke gebeuren koren op de molen van hen die geen enkele vluchteling of asielzoeker tolereren, in hun zwart/witte wereld zijn 'ze allemaal zo'. Dat is natuurlijk niet waar, maar er is volgens mijn bescheiden mening wel wat aan de hand waar heel snel iets aangedaan moet worden. Van mensen die een uitgereikte hand vinden als ze op de vlucht zijn, die zelf heel bewust ervoor kiezen en zelfs hun leven in de waagschaal stellen om naar het in hun ogen beloofde land ergens in West Europa te gaan, kun je verlangen dat zij zich aan de daar geldende regels, normen en waarden gaan houden.

Als dit nu betekent dat er dan cursussen moeten worden gegeven aan deze mensen om hen duidelijk te maken dat ze o.a. hun vrouwbeeld zullen moeten bijstellen, er van hen verwacht wordt dat ze de taal leren van het land van opvang, homo's hier geen paria's zijn en iedereen het geloof mag aanhangen wat hij of zij wil, dan had daar gisteren al mee begonnen moeten worden.

En hoewel ik vind dat er voor ieder mens op de vlucht een plek hoort te zijn waar hij of zij rust en veiligheid vindt, ben ik ook van mening dat als diezelfde mensen de hand die hen opvangt menen te moeten bijten door ontoelaatbaar gedrag welke ook niet wordt geaccepteerd van hier geborenen, dan hebben ze de deur die voor hen werd opengedaan dicht getrapt en is er geen plaats meer voor ze, er zijn nog genoeg mensen op de vlucht die maar al te graag hun plaats willen innemen en wel van goede wil zijn. Zij die crimineel gedrag vertonen moeten gaan begrijpen dat het consequenties heeft, en omdat wij wel beschaafd zijn, worden ze niet op de gammele bootjes gezet waarmee ze kwamen, maar worden ze gewoon met het vliegtuig teruggevlogen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten