vrijdag 15 januari 2016

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Gisteren werden wij reeds om 7:30 uur op het werk verwacht, omdat wij sinds het faillissement te maken hebben met het UWV kwamen er mensen van die overheidsinstelling ons van enige informatie voorzien. In Nederland leven we in de gelukkige omstandigheid dat er een vangnet is mocht je onverhoopt zonder werk komen te zitten. Voor vele collega's en ook voor mij is het een onbekende wereld waar we ons nu in moeten gaan begeven.

Twee heren namen na elkaar het woord, meneer 1 was duidelijk gewend om voor een grote groep te praten en sprak duidelijk over het hoe en wat over de loongarantieregeling welke voor ons vanaf 1 januari geldt. Meneer 2 was minder geschikt om voor een grote groep te spreken, hij mompelde, zelfs een microfoon bood geen uitkomst, ik denk dat meneer 2 veel beter tot zijn recht komt in een één op één gesprek. Hij sprak over het aanvragen van een WW-uitkering en wat er van je verwacht wordt als arbeidsloze, en meneer 1 kon hem niet overnemen, want die was van de garantieregelingen en niet van de uitkeringen. Ieder z'n eigen specialiteit dus, des te grappiger dat later naar voren kwam dat van ons als werkzoekenden straks verwacht wordt ons wel zo breed mogelijk te oriënteren. Ik kan daar enorme pret om hebben.

Gelukkig werd ons het besprokene ook via mail toegestuurd, en ik vermoed dat de uitdrukking "de soep wordt niet zo heet gegeten als ie wordt opgediend" voor het UWV geldt. Als je het vluchtig doorleest lijkt het een soort sicherheitsdienst op alle plichten die je niet nakomt en wat je verzuimt te melden of, en dat vind ik een leuke, wat je niet meldt omdat je het niet wist, maar wat wel bekend bij je had KUNNEN zijn, volgen sancties. Maar ik snap het wel, zelf ben ik vrij plichtsgetrouw, maar sommigen hebben een soort stok achter de deur nodig. Gelukkig kun je altijd vragen stellen als je eenmaal na inschrijving een werkmapje hebt. Ik kan me pas eind januari inschrijven, en volgens mij wijst alles zich vanzelf.

Na inschrijving ga je dus solliciteren, en ons werd al verteld dat we verder moesten kijken dan de branche waar we nu werkzaam in zijn, de detailhandel is nu niet het metier waar volop werk in te vinden is, zeker niet voor de oudere mensch, maar zover was ik ook al gekomen. Na enige tijd zal je worden uitgenodigd voor een gesprek en dat lijkt mij erg fijn, omdat het prettiger is als ze weten wie je bent i.p.v. een persoon achter een werkmapje. Aangeboden werk mag je niet weigeren! Neen! Dan komen de sancties weer om de hoek kijken. Het is wel zo dat middels een procentuele berekening werken altijd loont, m.a.w. verdien je met werken minder dan 87,5 % van je laatst verdiende salaris, dan vult UWV aan zodat het meer is dan een WW-uitkering. Na 52 weken word je beschouwd als een soort onhuwbare dochter, want dan wordt er een sollicitatiegesprek voor je gearrangeerd bij een werkgever. En ook dat mag vanzelfsprekend niet geweigerd worden, maar waarom zou je dat weigeren?

Maar goed zover is het nog lang niet, ik ben tot 17 februari nog op het verzoek van de curatoren aan het werk, en pas daarna ben ik een officieel uitkeringsgerechtigde, die naar ik hoop binnen afzienbare tijd weer een leuke baan zal vinden, misschien door een kleine omscholing of cursus en zo niet is er altijd nog vrijwilligerswerk, maar ook daar zijn wat restricties aan verbonden. Stapje voor stapje, die brug nemen we wel als we er voor staan.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten