donderdag 23 maart 2017

Meer, meer, meer....

....meesters voor de klas, en dan met name op de basisschool. Zo nu en dan komt het weer eens in het nieuws. Gisteren werd de Peetersschool in Amsterdam waar de verhouding juffen meesters 20-3 is, voor één dag 'overmeesterd' door mannelijke docenten die de boel overnamen om aandacht te vragen voor het feit dat kinderen behoefte hebben aan meer meesters naast de juffen. Het is dus niet zo dat er nu scholen moeten komen met alleen maar mannen als docent. Ik zag gisteren namelijk al weer een aantal vrouwen die als door een wesp gestoken reageerden op social media, zij zijn gewend om het aldoor over het glazen plafond te hebben en dat ze het ook niet makkelijk hebben, en wensten niet dat de aandacht nu even werd verschoven naar een beroepsgroep waar vrouwen in zijn oververtegenwoordigd.

Toen ik op de basisschool zat heb ik net zoveel met juffen als met meesters te maken gehad, en ik denk dat het heel goed is om die mix te hebben voor kinderen van die leeftijdscategorie. Hoe heel maatschappelijk verantwoord en sociaal gewenst we ook vinden dat mannen en vrouwen gelijk zijn, zijn ze dat in veel opzichten natuurlijk niet. De manier van lesgeven, het oplossen van problemen, mannen en vrouwen gaan daar anders mee om. Er zal in een juffenklas een andere dynamiek zijn dan in een meesterklas. Mannen hebben vaak (een ander soort) humor, zijn wat meer oplossingsgericht en zijn ik denk wat losser in de zin dat ze de kinderen wat meer zelf laten oplossen. Ze snappen waarschijnlijk beter dat opgroeiende jongetjes iets meer hun energie kwijt willen dan de meisjes, ze zijn zelf namelijk ook een jongetje geweest. Dus nogmaals, ik denk dat een mix tussen juffen en meesters gewenst is en dat de kinderen in hun basisschoolperiode met beiden in aanraking moeten komen.

Ook in de werksfeer gaat het er onder collega's anders aan toe als de groep alleen uit mannen of vrouwen bestaat, of uit mannen en vrouwen. Ook daar ben ik voor een mix. Bij de verschillende V&D's waar ik heb gewerkt, waar natuurlijk ook meer vrouwen dan mannen werkten, viel me op dat op de afdeling damesmode, waar uitsluitend vrouwen werkten altijd wel iets aan de hand was onderling. Ook heb ik in die 35 jaar zowel mannelijke als vrouwelijke leidinggevenden ervaren, en ook daar zat een verschil in, voor beiden zowel positief als negatief, maar ook hier geldt dat het belangrijk is dat beide sexen vertegenwoordigd zijn in alle lagen. En daar moeten kinderen al in de basisschool leeftijd mee kennismaken en omgaan, dus meer, meer, meer meesters voor de klas! Er is zelfs een website: Veel meer meester.

De meesters die voor één dag de Peetersschool overmeesterden, tot grote vreugde van de kinderen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten