dinsdag 28 maart 2017

Zeg het gewoon

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet, luidt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan".

'Op welke grond dan ook', dat is een rekbaar begrip, maar men kan ervan uitgaan dat discriminatie, in de breedste betekenis van het woord, volgens de Nederlandse wet not done is. En toch word ik gediscrimineerd, om precies te zijn leeftijdgediscrimineerd. Alleen wordt dat niet zo expliciet gezegd, want dat mag immers niet, en dan zou ik een aanklacht kunnen indienen, terwijl, ik vind het helemaal niet zo erg dat ik leeftijdgediscrimineerd wordt, alleen zal men er nooit voor uitkomen dat men het doet. 'Men' zijn in dit geval de diverse werkgevers die ik het afgelopen jaar heb benaderd vanwege een vacante positie binnen hun bedrijf.

Zij hebben mijns inziens het volste recht om geen middelbare man in hun gelederen op te willen nemen, het is tenslotte hún bedrijf, maar zeg dat dan gewoon: "Wij pretenderen een jong bedrijf te zijn, en u zou de gemiddelde leeftijd ernstig naar boven bijstellen, en wij dienen ons imago te bewaken". Dat is helder. Dat snap ik. Dat begrijp ik ook. Maar nee, "U past niet in het profiel" is het synoniem voor "Wij vinden u te oud". Ze leeftijddiscrimineren dan net zo hard, en iedereen wéét dat ook, maar zo geformuleerd mag het.

Onlangs heb ik op een vacature gesolliciteerd welke nagenoeg één op één te vergelijken is met het werk wat ik ruim 30 jaar heb gedaan. Blijkbaar heb ik ruim drie decennia iets gedaan wat totaal niet strookt met mijn profiel, en om het nog hilarischer te maken hadden ze ook gelet op 'ervaring' en dat was onvoldoende aanwezig. Zeg het gewoon: 'Je (het was een hip bedrijf dus er werd getutoyeerd) bent te oú-hoúd!'

Ik kan er zelf niets aan doen dat ik van middelbare leeftijd ben, dus trek ik me die discriminatie daarom ook niet persoonlijk aan, ik kan er immers toch niets aan veranderen, maar dat gedraai er omheen en het meel in de mond-achtige 'U past niet in het profiel', wat vrijwel ieder bedrijf standaard in hun afwijzing gebruikt is wat me enigszins stoort. Terwijl van de sollicitant verwacht wordt dat ze als een soort circushondje precies de juiste trucjes in hun sollicitatie laten zien die op dit moment bon ton zijn. Teamplayer, millenial-minded, geen negen tot vijf mentaliteit, wat het ook goed doet is dier of tijger achter het desbetreffende beroep zetten (retaildier, recruitmenttijger) en natuurlijk voor 200% 'er voor gaan'. Ja, daar steek ik dan inderdaad wat minnetjes bij af door me alleen maar te conformeren aan het bedrijf en mijn loyaliteit en inzet voor slechts 100 % te garanderen. Maar ik ben dan ook al van middelbare leeftijd.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten