maandag 13 maart 2017

Uitzondering

Ik geloof dat vanavond het door velen langverwachte debat is tussen Mark Rutte en Geert Wilders. Ik zal het niet gaan zien. Ten eerste ben ik geen zwevende kiezer ik heb met mijn hoofd, hart en gevoel gekozen voor een partij die mijns inziens een mondiale visie heeft wat betreft het milieu, klimaatverandering en de opwarming van de aarde: de Partij voor de Dieren. Het zijn voor mij belangrijke punten. Ondanks dat 'het mijn tijd wel zal uitdienen' en ik geen nazaten heb denk ik niet alleen aan mijzelf en het hier en nu, maar kijk ik ook naar de nabije en verdere toekomst, en gun generaties na mij ook een gezonde(re) aarde en een fijne prettige leefomgeving met ruimte voor natuur.

Ten tweede kijk ik nooit debatten. Ik kan absoluut niet tegen het geschreeuw, het niet naar elkaar luisteren, het elkaar niet uit laten praten, de negatieve toon van de interviewers. Ik neem in plaats daarvan na partijen die qua visie ver bij mij vandaan liggen te hebben geschrapt de verkiezingsprogramma's van de overgebleven partijen gewoon door, en baseer daar mijn keuze op. Leve het internet!

Maar er is één uitzondering en dat is het Jeugdjournaaldebat. Afgelopen zaterdag was het weer, en de leiders van de 6 grootste partijen waren ervoor uitgenodigd: Mark Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Geert Wilders (PVV), Emile Roemer (SP), Sybrand Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66). Er werden spelletjes gedaan, ze deden o.a. een zgn. 'mannequin-challenge', de kinderen mochten de mannen vragen stellen, en ze moesten beloven om niet al te moeilijke woorden te antwoorden. Wat vindt u mooi aan uzelf? vroeg iemand aan Mark (M'n haar). Wat is het eerste wat u zou doen als u weer gewoon alleen de straat op kan? werd er aan Geert gevraagd (Zelf achter het stuur een stukje autorijden). Wat vindt u van Trump? kreeg Lodewijk als vraag (Ik vind 'm raar). Ook vroeg een kind aan de heren om iets positiefs over de anderen te zeggen, en dat deden ze ook. Mark legde uit dat het er vaak heel hard aan toegaat in de kamer, maar dat het dan om de standpunten gaat die erg verschillen, maar dat er daarna gewoon weer koffie gedronken wordt met elkaar. 

Het zou fijn zijn als de fanatieke achterban van veel partijen ook die scheiding zouden maken, op social media zie ik dat ze hún keus als de enig juiste zien en anderen in niet mis te verstane woorden schofferen of gewoon uitschelden. Alexander antwoordde op een vraag dat het hun alle zes overkomt dat ze via social media de meest vreselijke verwensingen krijgen toegeworpen en dat dat nooit went. 

En wat me ook opviel bij dit jeugddebat was dat ze elkaar keurig lieten uitpraten, niet het woord namen als het hun beurt niet was, ze waren heel respectvol en inhoudelijk. Het ging er eigenlijk veel volwassener aan toe dan bij de reguliere debatten. Zo kan het dus ook. Ze vonden ook unaniem dat zij als politici het goede voorbeeld moesten geven in het omgaan met elkaar, maar zeiden ook allemaal dat ze hun best ervoor deden en daar zeker niet perfect in waren. Mooie televisie.

Emile, Lodewijk, Alexander, Sybrand, Mark en Geert met de kinderen en de presentatoren van het Jeugdjournaaldebat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten