dinsdag 22 mei 2018

Actie, actie, harde actie

Je kunt niet overal verstand van hebben, dat geeft niet, maar sommigen menen, niet gehinderd door enige kennis, dat zoals zij zaken zien de enige waarheid is. En dat kan desastreuze gevolgen hebben. Dat blijkt maar weer nu actievoerders op 21 plaatsen hekken hebben doorgeknipt bij de Oostvaardersplassen.

In den beginne gaf ik de actievoerders het voordeel van de twijfel, toen ze zich in de winter zorgen maakten over de dieren die er leven, of er wel voldoende eten was en ook stelde ze vraagtekens bij het beleid. Maar al gauw hadden ze het verbruid door op Tokkieriaanse wijze bedreigingen te uiten, ook op social media, tegen werknemers en beleidsmakers van het gebied. En toen ik vorige maand deze uitnodiging van de actievoerders zag was ik er wel klaar mee:


Zonder het over de taal- en stijlfouten te hebben in dit stukje tekst (ver is het van mij daar iets van te vinden daar ik zelf ook geen taalvirtuoos ben), was het op wervende wijze in het vooruitzicht stellen van broodjes hamburger voor mij het teken dat ik deze mensen niet meer serieus kon nemen. 'We gaan dieren redden, maar wel eerst een broodje dier eten', is wat ik er uit haal. Ik vernam dat meer mensen dat vreemd vonden zodat het uiteindelijk, knarsetandend, onder de druk daarvan broodjes kaas zijn geworden, maar voor mij is het wel duidelijk, het zijn relschoppers om het relschoppen geworden en bovendien niet de felste lampjes uit de doos, getuige hun actie van afgelopen zaterdag, het doorknippen van de hekken waardoor er herten op de snelweg terecht zijn gekomen en er drie, waarvan twee drachtig waren, zijn gedood. Omdat de dieren niet zijn gechipt kan men niet zeggen of er nog meer zijn ontsnapt. Staatsbosbeheer gaat vanzelfsprekend aangifte doen. Strakke actie mensen.

Staatsbosbeheer is weer bezig om de vernielde hekken te repareren. 2 opmerkingen: