dinsdag 20 september 2016

Aan de bewoners van dit adres

Als er een enveloppe in de brievenbus ligt van de gemeente met het bovenstaande als geadresseerde staat er meestal iets te gebeuren. Zo ook nu. Het riool gaat vervangen worden en de straat zal worden opgehoogd, en omdat de boel dan toch open ligt zal Stedin de gasleidingen gaan vervangen.
De werkzaamheden zullen pas het 4e kwartaal van 2017 een aanvang nemen, volgens het schrijven.

Maar belangrijker nog is dat ze geïnteresseerd zijn in de mening van de bewoners over de huidige situatie in de straat en of wij wensen hebben over de inrichting van de openbare ruimte. Graag willen ze horen welke zaken de bewoners veranderd zouden willen zien of wat we juist willen behouden. Ze beloven daar zoveel mogelijk rekening mee te houden in het project. Tijdens de informatieavonden die t.z.t. zullen worden georganiseerd wordt kenbaar gemaakt welke zaken wel/niet worden aangepast.

Het zal geen verrassing zijn dat ik hen gevraagd heb om de bomen en struiken ongemoeid te laten als ook de leuke wandelpaadjes die tussen mijn gebouw en het verzorgingshuis gesitueerd zijn. Mijn ervaring is, na ruim 16 jaar hier woonachtig te zijn, dat er niet op een boom of struik minder gekeken wordt, vandaar deze smeekbede. We gaan het zien.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten