vrijdag 30 september 2016

Méér muziek in de klas

In 1977 ging de deur van de lagere school voorgoed achter me dicht. Als bewust kinderloze heb ik me er nooit zo mee bezig gehouden dat ook in dat segment van onze samenleving de tijd niet heeft stilgestaan. In mijn verwrongen gedachten ziet het er nog steeds zo uit als toen ik er wegging. Een zwart schoolbord met krijt, de bankjes, of liever gezegd kastjes, keurig in rijtjes achter elkaar, bakelieten letterdozen, en eens in de week muziek- en zangles van, in mijn geval, juffrouw Schneider.

Inmiddels ben ik er wel achter dat hier en daar wel enige aanpassingen zijn doorgevoerd in het basis onderwijs, zeker toen ik nog als boekhandelaar werkte en een jeugdige klant tegen z'n vader zei: "Ik app de meester wel even" toen er twijfel ontstond over een aankoop voor school die al dan niet gedaan diende te worden. In mijn tijd was de meester een buiten schooltijd niet benaderbare entiteit waarvan zelfs niet met zekerheid kon worden vastgesteld of die wel tot het menselijke ras behoorde.

Maar dat muzieklessen niet meer als vanzelfsprekend zijn op de basisschool hoorde ik gisteren bij het bekijken van het programma "De Wereld Draait Door". De altijd goedlachse Ilse DeLange kwam er in haar hoedanigheid als ambassadeur van 'Méér muziek in de klas' vertellen over het belang van muziekonderwijs en dat het vaak als sluitstuk op de begroting staat en als eerste sneuvelt als er bezuinigd moet worden.

Muziekonderwijs is ontzettend belangrijk, bij dementerenden is het gedeelte in de hersenen waar muziek in zit opgeslagen het stukje wat het langste intact blijft. Ik weet dat van mijn vader, hij kon niet meer goed spreken of aangeven wat hij wilde, maar als er muziekmiddagen waren zong hij mee en zag ik dat de muziek hem raakte, juist de muziek uit zijn jeugd.

Op de site www.meermuziekindeklas.nl/ is nog veel meer te lezen over hoe belangrijk muziekonderwijs is en welke acties en initiatieven er zijn ondernomen en wat leraren, scholen, ouders en mensen die muziek maken zelf allemaal kunnen doen. Naast Ilse zijn er nog talloze andere ambassadeurs, zoals o.a. Joop van den Ende, Wouter Hamel en Henny Vrienten. Koningin Máxima is Erevoorzitter van de Ambassadeurs. Ook was het fijn om met Prinsjesdag te vernemen dat minister Bussemaker €1,2 miljoen extra gaat investeren in de Impuls muziekonderwijs.

Ik hoop op mooie initiatieven van mensen uit de muziekwereld, artiesten, componisten en tekstschrijvers die op scholen met passie willen en kunnen vertellen over muziek en het natuurlijk ook laten horen. Van nu en toen, want Nederland heeft echt een mooie muzikale historie waar opgroeiende generaties van nu veel van kunnen leren, bijvoorbeeld alleen al het taalgebruik en hoe mooi onze taal is, maar er vooral ook veel plezier aan kunnen beleven.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten