zaterdag 3 oktober 2015

Cijfers

Het was deze week voor de 15e keer tijdens zijn presidentschap dat president Obama de Amerikanen moest toespreken vanwege een schietincident, nu op een school in Oregon. Het was overigens niet de 15e grote schietpartij, alleen al dit jaar zijn er tot nu toe 247 schietpartijen geweest waarbij tenminste 4 personen om het leven kwamen.

"Iedereen die zoiets doet heeft een psychisch probleem. Wij zijn niet het enige land in de wereld waar psychische problemen voorkomen, maar wij zijn wel het enige land waar om de zoveel maanden weer zo'n schietpartij plaatsvindt"

En weer pleitte president Obama voor strengere wapenwetten, wat steeds opnieuw, dus nu waarschijnlijk ook weer, wordt tegengewerkt door de republikeinen. Hij riep nieuwsorganisaties op om eens te publiceren hoeveel mensen in Amerika de afgelopen 10 jaar door terrorisme om het leven zijn gekomen (het bangmakerij stokpaardje van rechts Amerika) en dat af te zetten tegen hoeveel mensen er door wapens zijn gedood. CNN deed dat en daar kwamen de volgende cijfers uit naar voren: Tussen 2004 en 2013 zijn er 313 dodelijke slachtoffers geweest van terroristische aanslagen, tegen 316.725 dodelijke slachtoffers door schietincidenten. Driehonderdzestienduizend zevenhonderdvijfentwintig. Ik was totaal verbijsterd.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten